Inleiding

Het thema van deze webquest is de olympische zomerspelen. Je kunt deze webquest individueel maken, in groepjes of met de hele klas.
Een webquest bestaat uit twee woorden: web en quest. Web staat voor website. Quest staat voor een queeste. Een webquest is een queeste (zoektocht, zoekopdracht) op het internet. Elke webquest bestaat uit dezelfde stappen. Die stappen zie je links: Inleiding, Opdracht, Werkwijze, Infobronnen, Beoordeling en Terugblik.

Ga vlug naar de volgende stap om te zien wat je opdracht is.